Markedsføringsmæssige tiltag

Formål
Formålet er at foretage markedsføringsmæssige tiltag, herunder udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til diverse arrangementer og andre direkte henvendelser.

Registrerede
Relationen.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, e-mail, telefonnummer og organisation.

Behandlingsgrundlag
Hvis vi tidligere har haft kontakt med en relation på den ene eller anden måde, vurderer vi, at vi har en legitim interesse i at behandle dennes personoplysninger, så vi kan fastholde vores relation og markedsføre vores ydelser, samt sørge for, at vores henvendelser til vores relation er så relevante som muligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding af vores nyhedsbrev sker på grundlag af relationens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kilde
Relationen selv eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Facebook eller relationens organisations hjemmeside.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes, når relationen selv frabeder sig, at vi henvender os.

For så vidt angår vores nyhedsbreve, slettes oplysningerne efter 2 år, regnet fra tidspunktet hvor relationen tilbagekalder sit samtykke.

Kategorier af modtagere
Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores professionelle rådgivere for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. CURIA indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af CURIA, for at sikre den nødvendige sikkerhed.