Disclaimer

Hjemmesiden ejes og drives af CURIA Advokater, Kirsten Walthers Vej 7, 2500 Valby, CVR-nr.: 38 48 11 69 (”CURIA”).

Brug af www.curiaadvokater.dk er underlagt de nedenfor angivne betingelser. Vi beder dig venligst om at forlade hjemmesiden, hvis du ikke kan acceptere betingelserne.

Hjemmesiden indeholder materiale, som er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Brugere af hjemmesiden må derfor kun bruge hjemmesidens omfang, idet omfang det er tilladt i henhold til gældende ret, eller med vores udtrykkelige og skriftlige accept. Ligeledes må der hverken ”frames” eller ”deep-linkes” til vores hjemmeside uden vores accept, medmindre det er til forsiden.

Hjemmesidens indhold og nyhedsbreve er ikke ment som og træder ikke i stedet for juridisk rådgivning, men er alene offentliggjort i oplysnings- og markedsføringsøjemed. Vi fraskriver os således ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger, ligesom anvendelsen af hjemmesiden ikke etablerer et advokat-/klientforhold.

Vi tilstræber at sikre hjemmesiden mod virus, trojanske heste og lignende, men det kan ikke garanteres, at hjemmesiden er fri for skadelige programmer, filer m.v., hvorfor vi fraskriver os ethvert ansvar for tab påført af skadelige programmer, filer m.v. fra hjemmesiden. Ligeledes er vi ikke ansvarlige for eventuelle links til eksterne hjemmesider tilhørende tredjemand.

Brugen af hjemmesiden er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der vedrører eller udspringer af hjemmesiden, skal behandles ved de danske domstole med Københavns Byret som første instans.