Prispolitik

Vores honorar fastsættes som udgangspunkt på baggrund af vores tidsforbrug, men vi inddrager også rådgivningens omfang og kompleksitet, sagens værdi, det opnåede resultat og ansvaret forbundet med løsning af opgaven. Inden vi yder rådgivning, sender vi gerne et prisoverslag på hele rådgivningsydelsen eller delelementer heri.

Ved afregning efter medgået tid er vores timepriser følgende:

Medarbejder/partner Timepris ekskl. moms
Partner

2.750 kr.

4.+års advokat

2.400 kr. 

3. års advokat

 2.200 kr.

2. års advokat 

2.000 kr. 

1. års advokat 

1.850 kr. 

3. års advokatfuldmægtig

1.700 kr.

2. års advokatfuldmægtig

1.500 kr.

1. års advokatfuldmægtig

1.300 kr.

Legal Intern

500 kr.

 * Medarbejdere med anden relevant erfaring afregnes på baggrund af samlet anciennitet.

Vi yder højt specialiseret juridisk rådgivning til en konkurrencedygtig pris og lægger vægt på at beskrive vores tidsforbrug på en gennemsigtig måde.

Daniel James Pedersen