Leverandøradministration

Formål
Formålet er at varetage administration af leverandør- og samarbejdsforhold.

Registrerede
Leverandøren eller samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.  På medarbejdere hos leverandøren eller samarbejdspartneren behandler vi navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer.

Behandlingsgrundlag
Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores leverandør eller samarbejdspartner eller for at gennemføre foranstaltninger på deres anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, herunder krav i bogføringsloven, som CURIA er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage leverandør- eller samarbejdsforholdet og opfylde aftalen med vores leverandør eller samarbejdspartner, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Kilde
Leverandøren eller samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 6 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori leverandør- eller samarbejdsforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere
Vi videregiver alene personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. CURIA indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af CURIA, for at sikre den nødvendige sikkerhed.