Kurser, netværk og lignende arrangementer


Formål
Formålet er at planlægge, afholde og evaluere kurser, netværk og lignende arrangementer hos CURIA.

Registrerede
Deltageren.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer og organisation.

Behandlingsgrundlag
Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding til kurser, netværk og lignende arrangementer hos CURIA sker for, at vi kan opfylde aftalen med deltageren eller for at gennemføre foranstaltninger på deltagerens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at evaluere og administrere kurser, netværk og lignende arrangementer og holde kontakt med deltageren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4. Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan overholde retlige forpligtelser, herunder krav i bogføringsloven, som CURIA er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Kilde
Deltageren selv eller dennes arbejdsgiver.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 2 år, regnet fra tidspunktet for kurset, netværket eller arrangementet er gennemført og evalueret, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere
CURIA er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver dog i visse tilfælde personoplysninger til vores revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning. Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. CURIA indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af CURIA, for at sikre den nødvendige sikkerhed.