Pligtmæssige oplysninger

Advokaterne hos Curia Advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

 

Curia Advokater har for samtlige kontorets advokater tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via indskydergarantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. Du kan læse nærmere om reglerne i Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 820, via. dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170562. Reglerne er relevante for dig, fordi Curia Advokater i forbindelse med behandlingen af din sag i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen. Midlerne vil blive indsat i Nordea bank, med mindre andet aftales. 


Curia Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø, telefon: 33 36 95 95., e-mail: info@hdi-gerling.dk.

 

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Klienter har mulighed for at klage til Advokatnævnet i tilfælde af uenighed om salær, se nærmere her.

 

Curia Advokaters forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt. Forretningsbetingelserne kan findes her.

 

Eventuelle tvister mellem en klient og Curia Advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

 

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.